Nasza oferta

Tytuł: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej [3198]

Kategoria formy: Warsztaty - Wychowanie i Profilaktyka

Symbol: III/B/33

Tematyka: Zakres: Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej składa się z następujących elementów: • Szkolenie dla nauczyciela w wymiarze 14 godzin dydaktycznych. • Materiały dla nauczyciela do realizacji zajęć z dziećmi. • Propozycje listów do rodziców. • Propozycje materiałów dodatkowych. • Praktyczny segregator, który można uzupełniać, dodając w trakcie realizacji programu własne materiały i pomysły uzupełniające program. • Pamięć USB z nagranymi materiałami do wykorzystania. • Plakat APTEKA, który uczniowie uzupełniają w trakcie realizacji zajęć. Zakłada się, że po zakończeniu całego programu w klasie pozostanie APTEKA, wypełniona przez dzieci wspaniałymi specyfikami, wymyślonymi, namalowanymi lub wpisanymi na każdej z półek.

Liczba godzin: 14.0

Odpłatność: 350 zł

Uprawnienia: Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem nadającym uprawnienia do realizacji programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w szkole

Odpowiedzialni:
Natalia Cybort-Zioło

Zapisz się